Płyty WPS

Ogólne warunki sprzedaży

Płyty WPS (Wrocławska Płyta Stropowa) to odmiana stropów gęstożebrowych, gdzie żebrami nośnymi są belki stalowe (najczęściej dwuteowe), a wypełnieniem betonowe płyty WPS. Płyta stropowa jest prefabrykowanym elementem z betonu na bazie kruszyw lekkich ze zbrojeniem stalowym (klasa betonu 25/28). Przestrzeń między belkami - ponad płytami, można wypełnić lekkim materiałem (np. keramzyt), na których układa się warstwę betonu lub podłogę na legarach.

Nośność i rozpiętość stropów zależą od rozstawu i przekroju użytych belek stalowych. Płyty o szerokości 40 cm dostosowane są do rozstawu osiowego belek stalowych od 90 do 150 cm (skokowo o10 cm ). Długość rzeczywista płyty jest o 2 cm krótsza niż nominalna (np. dla płyty WPS 100 długość wynosi 98 cm) 

Zastosowanie:

  • obiekty modernizowane i remontowane,
  • zastąpienie stropu drewnianego poprzez wstawienie w miejsce drewnianych belek, stalowych belek stropowych,
  • zastąpienie ceglanej płyty wypełniającej w stropach Kleina,
  • remontowane obiekty zabytkowe.

 

PŁYTA WPS

 

Płyty WPS oferowane przez fimę TERMAT są o ok. 25 % lżejsze od tradycyjnych płyt betonowych tego typu.

Przy wykonywaniu stropów z płyt WPS układanych na belkach stalowych należy przestrzegać następujących zasad:

  • układ,numery belek stalowych oraz typy płyt WPS zgodne z projektem stropu,
  • dolne półki belek stalowych, niezależnie od ich wysokości , powinny być usytuowane w jednym poziomie i owinięte siatką Rapitza,
  • płyty stropowe układać ściśle obok siebie,
  • po ułożeniu płyt styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek - rzadką zaprawą cementową,
  • usztywnienie stropu zapewnić poprzez obetonowanie belek podporowych,
  • warstwy wykończeniowe wg indywidualnego projektu.

W swojej ofercie posiadamy również stropy FILIGRAN

WAGA/RODZAJE PŁYT WPS

 

elementy stropowe są zgodne z normami EN 13224:2011, EN 13369:2013. Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe. Certyfikat ZKP nr 1020-CPR- 030048283