Inżynier/Koordynator ds. rozwoju procesu produkcji

Jesteś tu:

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem TERMAT poszukujemy kandydatów/-ek
na stanowisko:

Inżynier/Koordynator ds. rozwoju procesu produkcji

Miejsce pracy: Środa Śląska


Opis powierzonych obowiązków:

 • Prowadzenie projektów inwestycyjnych z zakresu mechaniki maszyn – budowa/modernizacja linii technologicznych,
 • Bieżące zarządzanie projektami inwestycyjnymi z zakresu inżynierii produkcji,
 • Współpraca z projektantami, podwykonawcami z zakresie realizacji projektów,
 • Opracowywanie kosztorysów, tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością, produktywnością i terminowością realizowanych robót,
 • Tworzenie zapytań ofertowych i ich analiza,
 • Tworzenie i analizowanie harmonogramu prac oraz raportów,
 • Sporządzanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • Monitorowanie kosztów inwestycji.

Czego oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn),
 • Doświadczenie w pracy związanej z rozwojem/optymalizacją procesu produkcyjnego,
 • Dobra znajomość kosztorysowania,
 • Znajomość języka angielskiego (min. poziom B2),
 • Bardzo dobra znajomość AutoCad oraz pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Gotowość do podjęcia współpracy w oparciu o B2B.

Oferujemy:

 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz wdrażanie własnych inicjatyw i pomysłów,
 • Ponadprzeciętną atmosferę pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
na adres mailowy: rekrutacja@termat.pl, poprzez formularz aplikacyjny  lub bezpośrednio do siedziby Spółki:

Termat Sp. z o.o.
ul. Do Termatu 1
55-300 Środa Śląska

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Poproszę o umieszczenie na CV następującej klauzuli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikacje niezawierające wymaganej klauzuli nie będą uczestniczyły w procesie rekrutacji.

 

 

Dane personalne

Informacja od administratora danych

Informacja od administratora danych

1. Informujemy, że TERMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Środa Śląska, zwana dalej "administratorem danych" będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Mogą Państwo skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: TERMAT Sp. z o.o. ul. Do Termatu 1 55-300 Środa Śląska lub za pośrednictwem email: ..............

2. Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Państwa zgody, a w przypadku wyrażenia rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 
3. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przekazania administratorowi danych dokumentów aplikacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora danych danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 
8.Państwa dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).