Stropy typu filigran

Jesteś tu:

Ogólne warunki sprzedaży

Strop typu FILIGRAN jest uniwersalnym systemem stropów żelbetowych, stosowanym w całej Europie w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i ogólnym. Filigran jest stropem monolitycznym składającym się z:

 • prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości od 5 do 6,5 cm, stanowiącej szalunek tracony dla stropu, z dodatkowym zbrojeniem w postaci kratownic przestrzennych o przekroju trójkątnym,
 • warstwy betonu układanego na budowie do wysokości całkowitej przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym

Płyty typu filigran są produkowane na indywidualne zamówienie Klienta, według projektu opracowanego przez biura projektowe współpracujące z firmą TERMAT. W technolgii Filigran, oprócz standardowych płyt stropowych, oferujemy również balkony z izokorbami i rantami.

 

SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU TYPU FILIGRAN

SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU TYPU FILIGRAN

 

WIDOK PŁYTY STROPOWEJ TYPU FILIGRAN

STROP FILIGRAN

 

Zalety stropu typu FILIGRAN:

 • gładkość stropu nie wymaga tynkowania,
 • wytrzymałość płyt dostosowana do indywidualnego obciążenia, zgodna z warunkami użytkowania danego stropu,
 • wyeliminowanie efektu klawiszowania płyt,
 • montaż bez użycia kosztownych i pracochłonnych deskowań, jednynie z użyciem podpór montażowych,
 • możliwość wykonania na etapie prefabrykatu wszelkich otworów (wentylacji, przebić kanalizacyjnych itp.),
 • mały ciężar własny płyt około 130 do 135 kg/m2.
 • prosty i krótki okres montażu,
 • możliwy "montaż z kół (prosto z samochodu) według dokumentacji projektowej,
 • uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa,
 • możliwość projektowania stropu krzyżowozbrojonego o dowolnych warunkach podparcia,
 • ograniczenie czasu montażu stropu, eliminacja czasochłonnego szalowania.

Parametry techniczne:

 • rozpiętość stropu według projektu - dowolna,
 • rozpiętość płyt filigran maksymalna - 10,5 m,
 • szerokość maksymalna płyt - do 2,5m,
 • grubość płyty od 5 do 6,5 cm,
 • grubość konstrukcyjna stropu od 16 cm do 30 cm,
 • obciążenia użytkowe od 1,5 do 10 kN lub zgodnie z założeniem projektanta,
 • grubość warstwy nadbetonu - według projektu,
 • beton prefabrykatu - klasa C -25/30 (B - 30) i wyższa,
 • beton układany na budowie - min. klasa C 20/25 (B-25) i wyższa,
 • odporność ogniowa - według wyliczeń projektanta, minimum 60 min.

Warianty oparć płyt na podporach:

 1. Płyty o rozpiętościach powyżej 3,5 m należy opierać zarówno na podporach stałych (ściany nośne) jak i montażowych.
 2. Rozstaw podpór montażowych jest podany w projekcie stropu.
 3. Wielkość oparcia (a)na podporach stałych (cm):
  a) a = (0 do 3,5) - niezbędne dodatkowe podpory montażowe,
  b) a = (3,5 do 4,0) - oparcie bezpośrednie na sucho,
  c) a > 4,0 - 0parcie bezpośrednie na zaprawie cementowej.
 4. Płyty stropowe moga być opierane poprzez system kształtek TEVA TERM.

 

Elementy stropowe są zgodne z normami EN 13747:2005 + A:2005, EN 13224:2011, EN 14843:2007. Certyfikat ZKP nr 1020-CPR- 0300482893.