Systemy kominowo-wentylacyjne Westal Turbo

Jesteś tu:

Ogólne warunki sprzedaży

System kominowo -wentylacyjny WESTAL TURBO to nowoczesny system kominowy zapewniający doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin dla pieców z zamkniętą komorą spalania oraz dla pieców kondensacyjnych . System przeznaczony jest do pracy przy zakresie temperatury spalin pomiedzy 30 - 200 ° C, przewidywana praca komina będzie odbywać się w podciśnieniu, system odporny na działanie kwasów i wilgoci.

System zbudowany jest z :

  • rur wkladów ceramicznych: rura prosta, trójnik spalin, trójnik wyczystki, kształtka odprowadzająca skropliny dla przekrojów Ø100, Ø140, Ø200,
  • obudowy zewnetrznej z lekkich pustaków keramzytobetonowych,
  • akcesorii ze stali kwasoodpornej w postaci drzwiczek wyczystki, kratki wentylacyjnej i zakończenia komina,
  • akcesorii z keramzytobetonu lub betonu w postaci czap kominowych,
  • kitu ogniotrwałego do łączenia wkładów ceramicznych.

WARUNKI TECHNICZNE SYSTEMU WESTAL TURBO

System WESTAL TURBO charakteryzuje się możliwością podłączenia do jednego komina więcej niż jednego pieca. Możliwości techniczne połączeń zestawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE WESTAL TERM TURBO

  • założenie, że jest podłączenie tylko dla jednego kotła, przy podłączeniu każdego następnego kotła należy dodac jeden trójnik a odjąć jedną rurę,
  • dla kominów o wysokości np. 8,5 m ilość obejm należy zastosować jak dla komina 9 m,
  • w przypadku kominów z zamkniętą komorą spalania trójnik wyczystki ma wysokość 0,33m.
  • ilość rur najlepiej obliczyć w następujący sposób: wysokość komina podzielić na 0,33 i od otrzymanego wyniku odjąć ilość trójników w zależności od ilości kotłów.

WESTAL TERM TURBO

SCHEMAT BUDOWY I DZIAŁANIA SYSTEMU WESTAL TURBO

PRZEKRÓJ WESTAL TERM TURBO