STROPY TERIVA_BELKI

Jesteś tu:

Ogólne warunki sprzedaży

Belki TERIVA  produkowane są w długościach od 1.5 do 7,8m, dobierane na podstawie rodzaju stropu oraz obciązeń. skok długości belki wynosi 30 cm.

Belki Teriva składają się z betonowej stopki, w której znajdują się pręty nośne oraz górnego pręta kratownicy połączonego ze stopką. B elki układane są na ścianach konstrukcyjnych nośnych, natomiast pomiedzy belki układane są pustaki wypełniające.

BELKA STROPOWA TERIVA

Belki mozna opierać bezpośrednio na murze jeśli:

 • szerokość muru jest większa lub równa 24 cm,
 • mur wykonany jest z elementów pełnych,typu bloczk.

W przypadku ścian z innych materiałów np. z otworami lub drążeniami :

 • należy wykonać wieniec opuszczony, w postaci tzw. poduszki betonowej grubosci ok. 2-4 cm.
 • jednak najprostrzym i zarazem najszybszym rozwiązaniem oraz uzupełnieniem stropu Teriva jest system kształtek wieńcowych TEVA TERM, zarówno do wieńców zewnętrznych kształtka wieńcowa typu L jak i wieńców wewnętrznych, kształtka wieńcowa typu C

Etapy montażu stropu TERIVA

 • stemplowanie stropu (podpory co 2 m pod żebrami rozdzielczymi w poprzek stropu, wzdłuż stropu maksymalnie co 1 m),
 • dokładne sprawdzenie solidności podpór, równoległości belek oraz stężeń poprzecznych i podłużnych,
 • ułożenie belek stropowych TERIVA,
 • ułożenie deklarowanych pustaków na końcach belek,
 • ułożenie pustaków stropowych wzdłuż belek,
 • zamontowanie zbrojenia wieńca oraz żeber rozdzielczych,
 • ułożenie mieszanki betonowej klasy min C15/20  (B20) w zależności od rodzaju stropu (patrz zakładka płyty WPS),
 • jeden górą , drugi dołem o srednicy min, 10 mm, połączone strzemionami o średnicy min. 4,5 mm co 60 cm,
 • dla stropów o rozpiętości ponad 6 m należy wykonać odwrotną strzałkę ugięcia (przed poziomowaniem podporę środkową unieść o 2-3 cm),
 • przed betonowaniem pustaki należy zmoczyć obficie wodą bez pozostawiania kałuż wody w belkach i wieńcach,
 • układając mieszankę betonową należy jednocześnie wypełnić przestrzeń nad belkami, żebrami, wieńcami oraz nadbeton nad pustakami tzw. betonowaniem ciągłym przesuwając się równolegle wzdłuż belek,
 • po wykonaniu stropu należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji betonu, jest to szczególnie ważne w czasie upałów (polewanie wodą)oraz niskich temperatur (zabezpieczenie przed mrozem).

W przypadku obciązenia stropu "ciężkimi" ścianami działowymi równoległymi do kierunku belek stropowych, należy pod nimi zaprojektować oraz w praktyce wykonać żebra rozdzielcze,np. z belek TERIVA ustawionych obok siebie, a w przypadku obciążenia stropu słupami od więźby dachowej lub od ścian konstrukcyjnych należy rozsunąć belki i wstawić belkę zbrojeniową między nimi, stworzyć żebro o wysokości równej co najmniej wysokości stropu TERIVA.

Dodatkowe informacje:

 • długość oparcia belki na murze (patrz zakładka płyty WPS),
 • na obrzeżach stropu (na ściankach) powinny być wykonane wieńce żelbetowe, szerokość wieńca powinna wynosić minimum 12 cm, a zbrojenie wieńca powinno składać się z conajmniej trzech prętów o średnicy min, Ø10 mm, strzemiona o średnicy min. Ø 4,5 mm co 25 cm,
 • w stropie o rozpiętości do 3,9 m należy wykonać 1 żebro rozdzielcze, przy rozpiętości  od 4,2 m do 6 m nalezy wykonać 2 żebra rozdzielcze, dla rozpiętości większej od 6 m należy ykonać 3 żebra rozdzielcze. szerokość żebra powinna wynosić 10-12 cm. Zbrojenie żeber powinny stanowić dwa pręty.

 

Elementy stropowe są zgodne z normami
EN 15037-1:2008 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1. Belki
EN 15037-2:2009 + A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 2. Pustaki betonowe
CERTYFIKAT ZKP NR 1020- CPR- 030048284